Hej, passa på att lära mer om de mest utsatta 1 oktober i Uppsala universitets aula.
Anmäl dig på UFOLDS hemsida - seminariet är gratis men vi behöver din anmälan för att planera kaffe. Sprid gärna till dina nätverk - tack för din insats

Drogernas roll vid sexuella övergrepp mot barn –U-FOLDs engagemang för de mest utsatta
Medverkande: Nahid Persson, Producent bakom TV-dokumentären Prostitution bakom slöjan; Sofi a Rapp-Johansson, författare, föreläsare; Karin Alexanderson, Fil dr och forskare i socialt arbete, Uppsala universitet; Bengt Lundegårdh, Ordf för HOPP i Uppsala och ledamot i Riksorganisationen mot sexuella övergrepp; Monika Hartzell, Barnpsykolog; Fred Nyberg, Professor i beroendeforskning vid Uppsala universitet och koordinator för U-FOLD; Moderator: Paulina Neuding, Chefredaktör NEO.


U-FOLDs hearing om "Drogernas roll vid sexuella övergrepp mot barn" 1 oktober i Uppsala universitets Aula i samarbete med HOPP Uppsala.
Programgruppen består av Fred Nyberg prof i biologisk beroendeforskning, Anne-Liis von Knorring prof em. i barn- och ungdomspsykiatri och Annika Lundegårdh, initiativtagare till Trasdockans dag Uppsala.

Om U-FOLD - http://www.ufold.uu.se/
U-FOLD är en enad kraftsamling mot läkemedels- och drogberoende. Här möts forskare och fackmän för att tillsammans utveckla samhällets åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik. U-FOLD är ett nätverk i kampen mot läkemedels- och drogberoende. Här möts ledande forskare och fackmän för att tillsammans utveckla åtgärder mot missbruk, dess följder och problematik.

Hälsar
Annika Lundegårdh

Extra information