Svenska kyrkan i Sollefteå anordnar Trasdockans dag 23 april. Gör det du också! Låt våra barn få en bra uppväxt. Du behöver veta hur du skyddar barn, hur du se barn som kan vara i riskzonen, barn som är högriskgrupp samt vad du och samhället kan göra när det hänt.

23 april

För allmänheten

För anställda i Svenska kyrkan

Extra information