Program för Vårt tänkande utvecklar lärandet och kunskapen för att forma hållbarheten.

Komplex kunskap skapar förutsättningar för nya infallsvinklar

18 – 19 november 2016. Ordförande Olof Karis och Annika Lundegårdh

Fredag 18 november

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 09.05 Välkommen till Spektrum Ångströms lärardagar, Olof Karis och Annika Lundegårdh

09.05 - 09.50 Vårt bränsle i framtiden kommer från solenergi och vatten. 25 års forskning för artificiell fotosyntes. Stenbjörn Styring, professor i molekylär biomemitik

09.55 - 10.40 Digital tools to support active teaching online and in-class David Black-Schaffer,  universitetslektor i informationsteknologi

10.45 - 11.30 Utsatthet som resurs - ”Engagera sårbarhet” nytt forskningsområde finansierat av vetenskapsrådet. Sharon Rider, professor i filosofi

11.30 - 11.45 Förfriskningar

11.45 - 12.30   Att leka med informationsteknik - spel en viktig del i undervisningen. Annika Waern, professor i informationsteknik

12.35 - 13.30   Människans ursprung i den genomiska eran Mattias Jakobsson professor i evolutionsbiologi

13.30 - 14.45   Lunch

14.45 – 15.40   Upptäckter från Universums barndom. Erik Zackrisson, lektor i astronomi

15.45 – 16.00  Förfriskningar

16.00 – 16.55  Energitillgång förutsättning för klimat och välfärd. 49 nya kärnkraftsreaktorer i världen, 198 planlagda och 350 planeras. Kina skrev på Parisavtalet och planerar 60 nya reaktorer inom 10 år. Ane Håkansson, professor i fysik

17.00 – 17.55 Moderna hållbara batterier - en ohållbar brandfara!? Fredrik Björefors, docent i kemi.

18.00 - 18.30   Spektrum Ångström Dialog: Tankar och funderingar kring dagens föredrag.  Vad kan vi göra i klassrummet med dagens inhämtade kunskap

Alla deltagare i seminariet samt föredragshållare. Ordförande: Annika Lundegårdh

18.30 Middag under trivsamma samtal på Ångströmlaboratoriet.

Lördag 19 november

09.00 - 10.00   Kolets kretslopp atmosfären. 50 års kunskap om komplexa sammanhang
                     Lennart Bengtsson

10.05 - 11.05   Komparativ didaktik utvecklar ämnesdidaktiken - hur kan det användas praktiskt i skolan. Jonas Almqvist professor i didaktik,

11.10 - 12.10   Träffa tumören rätt – jakten på optimala strålar från nano till cm-nivå vid strålbehandling av cancer. Anders Ahnesjö, professor i medicinsk strålning

12.10 - 13.00   Lunch

13.00 - 13.45 Vad vet vi om andra planeter och vad kan vädret bli beroende på orbit storlek och excentricitet, stjärna och temperatur. Nikolai Piskunov, professor i observationell astrofysik

13.50 – 14.35 Bara naturlig försurning i sjöar och vattendrag är ett miljömål. Vilka utmaningar står vi inför? Kevin Bishop, professor i akvatisk klimatologi,

14.35 – 14.45 Avslutande ord om framtidens lärardagar. Alla deltagare och ordförande för dagen

Använd gärna uppslaget som affisch. Se mer på www.gfok.se Med reservation för ev ändringar

Extra information