Här kommer du att se vilka som tackat ja.

Åsa Mackenzie, professor i utvecklingsbiologi
Gåtan kring den emotionella ohälsan, vad styr belöning och vad styr aversion? Hur skapas blansen av positiva och negativa minnen? Om nervkretsar i vår hjärna

Cecilia Boström, lektor i elektricitetslära
Världens energisystem blir förnybart och elanvänding förändras. Skapar nya problem, utmaningar och kunskap 

Erik Jonsson, professor i mineralogi
Global expanderad samhällsbyggnad ger kritisk tillgång till metaller och mineral. Hur ska vi handskas med våra tillgångar?

Tord Johansson, professor i fysik
Den starka kraften. Vad är det vi vet och vad vet vi inte? Hur går vi vidare?

Kristina Edström, professor i kemi
Kunskap om kemi ger batterier för det hållbara samhället - möjligheter och svårigheter

Fredrik Björefors, forskare
Slut kretslopp och utveckla återvinning! Nyckeln till framtidens hållbara transportsystem med batterier och bränsleceller

Tobias Ekholm, professor i matematik
Om du tänker på det tillräckligt länge hittar du lösningen! Utveckling av geometri och fysik ger nya spännande enkla metoder för undervisning. 

Tove Falk, forskningsass
Vår hälsa påverkas av djur och då särskilt hjärtkärlsjukdom och typ 2 diabetes. Hur ser sambanden ut och vilka forskningsvägar finns?

Adrian Rennie, professor i neutronspridning
Purifying Water with products from trees. New ideas about drinking water, waste water and separation of minerals in water. Förståelsen av enkla samspel mellan molekyler kan lösa praktiska problem där aluminium har allvarliga sidoeffekter hos människan.

 Tomas Ekeberg, forskare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi
3 D bilder av röntgenlaser ger gigantiska bilder av jättervirus och bakterier nya möjligheter med tekniska lösningar

Carolina Wählby, professor i Informationsteknologi, visuell information och interaktion
särskilt avancerad kvalitativ mikroskopi

Avancerade verktyg för bildanalys ger oss kunskap om genetiska förändringar och cellers påverkan av läkemedelssubstans

Extra information