Hållbar utveckling – hur kan informationssamhället stärka det hållbara samhället? Utmaningar inom energi, teknik, miljö och hälsa 4-5 april 2014, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet.

Programmet finns här

Välkommen till ett spännande seminarium inom Spektrum Ångström lärardagar.

IT-samhället har utvecklats snabbt under de senaste 40 åren och är kraftfulla verktyg som används i hela samhället både lokalt och globalt. Ungdomar ges oanade möjligheter till lärande, forskning och social gemenskap på ett helt nytt sätt än tidigare generationer. Vi börjat upptäcka oönskade effekter av informationssamhället och vårens lärardagar tar upp de utmaningar vi står inför i skapandet av den hållbara utvecklingen.

Seminariet belyser vilken mängd energi som behövs i det moderna informationssamhället och funderingar över hur vi kan garantera en stabil och säker energiförsörjning även i en tid av klimatförändringar. En annan aspekt är att vara energieffektiv genom nya tekniska lösningar men vi måste ställa frågan om hur människor tänker och agerar. Idag använder vi ca 40 gånger mer energi än vad vi behöver i matform. Vad används vår energi till? Har vi tillgång till tillräcklig mängd energi för att framöver bibehålla och utveckla IT-samhället? Möjligheter till lärande genom IT:s kapacitet att användas för byggande av modeller och stimulering av hjärnan. Vår hjärna är en unik databas som under rätt betingelser kan utverka stordåd och vi får ta del av kunskaper inom detta område. Samverkan mellan hjärnan och IT är en viktig framgångsfaktor för att få fram fakta om konflikter i världen men samtidigt skapa integritetsskydd mot bl.a. sexuell exploatering och andra kränkningar. Varje dag träffas vår jord av högenergetiska neutriner som blivit kända tack vare IT och utveckling av sensorer skapar eleffektivitet. Nästan all vardagsteknik är beroende av batterier vilka möjligheter finns och hur kan de återvinnas? Under äventyren kan du välja att utveckla din spetskunskap eller bredda din kompetens. Läs mer om dessa på hemsidan.

Varmt välkommen till ännu ett kunskapshöjande seminarium i Uppsala!

 

Program för Hållbar utveckling i informationssamhället. Vilka utmaningar finns för att nå hållbarhet inom energi, teknik, integritet, miljö och hälsa. Vad behöver vi vuxna kunna för att stödja barnen i deras lärande, skapa trygga och goda relationer i det hållbara samhället. Lär mer om hur allt hänger ihop!
4 – 5 april 2014 Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet

Ordförande: Göran Possnert och Annika Lundegårdh

Fredag 4 april
08.30 - 09.00    Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 09.05    Välkommen till Spektrum Ångströms lärardagar, Göran Possnert och Annika Lundegårdh

09.05 - 10.00    Energiförsörjningen –nyckeln till ett bärkraftigt välfärdssamhälle. En professors syn på hållbarhet Ane Håkansson

10.00 - 10.30    Vardagsenergi, energi är inte gratis och vad ska vi använda den till? Sociala medier eller stålproduktion? Mobil eller ström till ett kylskåp? En kärnreaktor används för att driva facebook- stämmer det?

10.30 - 11.15    Energi, effekt, spänning, ström, från förnyelsebara energikällor Cecilia Boström

11.15 - 11.45    Förfriskningar

11.45 - 12.30    Antropologins intåg i ingenjörskonsten: varför konsumerar människor el på det sätt de gör? Ulrika Persson-Fischier

12.35 - 13.30    Vad har vi och vart ska vi?! Om underliggande slumpgraf-modeller som grund för praktiska tillämpningar inom t.ex. sociala nätverk, näringskedjor, vägar för smittspridning och effekter av vaccination. Tack vare förstående lärare tog jag min fil kand som 14 åring. Svante Janson

13.30 - 14.45    Lunch

14.45 - 15.30    IT utmanar ungdomars tänkande! Om kvalitativa metoder om hur hjärnan aktiveras. Vi skapar på så vis en trygg och meningsfull studietid Arnold Pears

15.35 - 16.20    Naturvetenskapens inverkan på humaniora ger oss kunskap om konflikter i världenPeter Wallensteen

16.20 - 16.40    Förfriskningar

16.40 - 17.45    Elevers yttrandefrihet på nätet – möjligheter och utmaningar. Ett rättsligt perspektiv Victoria Enkvist och Anna Gustafsson

17.45 - 18.00Spektrum Ångström Dialog: Tankar och funderingar kring dagens föredrag.
Vad kan vi göra i klassrummet med dagens inhämtade kunskap?

Alla deltagare i seminariet samt föredragshållare. Ordförande: Annika Lundegårdh

18.00 Middag under trivsamma samtal på Ångströmlaboratoriet.

 

Lördag 5 april
09.15 - 10.00 Om sensorer, internetteknologi och andra tekniska lösningar. Vad är viktigt att tänka på i ett informationssamhälle ur ett hållbart perspektiv Lars-Åke Nordén

10.05 - 10.50 Högenergetiska neutriner utanför vårt solsystem hittas på vårt jordklot - om Projektet IceCube Olga Botner

10.50 - 11.10 Förfriskningar

11.10 - 11.50 Batterier är en viktig komponent i det förnyelsebara IT-samhället. Vart står vi idag och vad kan vi vänta? Fredrik Björnefors

11.50 - 12.50    Spektrum Ångström Äventyr, välj fördjupning

A) Hur kan vi integrera digital teknik och kunskap om hur datorer fungerar i klassrummet oavsett ämne.

B) Människa och dator, vad vet vi idag? Skapar vi onödig administration för att möjligheten finns?

C) Matematik workshop

D) Batterilabb – vilka batterier finns och hur kan du labba med dessa?

E) Bakterier ”äter” petroleum – möjliga experiment i klassrum

F) Människans sexualitet mer än bara naturvetenskap

G) Psykisk ohälsa hos barn och unga – vad kan vi göra i skolan?

H) Datalab om konflikt databasen

I) Skapandet av hållbara mikroregioner, projekt i Uppsala län

J) Visning av Ångström och Tandemlab

K) Dialog om hur kan kunskapen integreras i undervisningen?

12.50 - 14.00    Lunch

14.00 – 14.30   Spännande föredrag med hemlig gäst.

14.30 – 14.40    Avslutande ord om framtidens lärardagar Alla deltagare och ordförande för dagen

Använd gärna uppslaget som affisch. Se mer på www.gfok.se Med reservation för ev ändringar

Välkommen till spännande kunskapshöjande dagar i Uppsala

Anmäl dig så snart du kan - det tjänar du och arbetslaget på!

med reservation för ev ändringar

Extra information