Fredag 19 april
08.30 – 09.00 Registrering, kaffe och smörgås
09.00 – 09.05 Välkommen till Spektrum Ångströms dagar
09.10 – 09.55 Vårt livsviktiga vatten - människans ansvar
Eva Lindström
10.00 – 10.45 Hur mycket energi behöver vi i ett hållbart samhälle
och vilka resurser finns? Lennart Bengtsson
10.45 – 11.15 Förfriskningar
11.15 – 12.00 Energin under våra fötter. Från jättejordbävningar till
ljummet vatten , Björn Lund
12.05 – 12.55 How can we deal with conflicts? Social Conflicts when
Building Dams for Producing Renewable Energy
Ashok Swain
13.00 – 14.15 Lunch
14.15 – 15.15 Klimatmodellerna - kan det finnas fel i beräkningarna
Är 20 år rimlig tid för statistisk signifikans? Om tidsserier,
slutsatser och slump, Jesper Rydén
15.20 – 16.00 Bortom BNP. Nationalekonomi och företagsekonomi för
hållbart samhälle, Peter Söderbaum
16.00 – 16.10 Förfriskningar
16.10 – 16.55 Små droppar i atmosfären ger upphov till nya klimatlösningar,
Olle Björneholm
17.00 – 17.45 Återvinning av strategiska metaller, Fredrik Björefors
17.50 – 18.15 Hinder och möjligheter för egenproducerad solel
i Sverige, Joakim Widén
18.15 – 18.45 Spektrum Ångström Dialog: Tankar och funderingar
kring dagens föredrag. Vad kan vi göra i klassrummet
med dagens inhämtade kunskap? Alla deltagare i
seminariet samt föredragshållare. Ordförande:
Annika Lundegårdh
19.00 Middag under trivsamma samtal på Ångströmlaboratoriet

 

Lördag 20 april

09.00 – 09.45 Upptäckten av Higgsbosonen, teoretiker och
experimentalister i ett 40-årigt samspel
Richard Brenner
09 .50 – 10.35 Hur påverkar vår naturliga miljö vår hälsa?
Medicinsk Geologi
Olle Selinus
10.35 – 10.50 Förfriskningar
10.50 – 11.30 Svärmar av djur, varför krockar de inte?
Biomatematik där vi lär av naturen
David J.T. Sumpter
11.35 – 12.50 Spektrum Ångström Äventyr –
välj fördjupning
A) Hur uppstod jordklotets resurser? Kretslopp på galaktisk skala
B) Utmaningar inom metalleråtervinning
C) Kemins möjligheter och Bygg din egen solcell
D) Fosforpeak om 20 år – hur kan vi förebygga?
E) Forskning kräver professionella samspel
F) Vi lever över våra energitillgångar med 150-200 gånger
G) Biomatematik – övningar att ta med till elever
H) Fjärde generationens kärnkraft. Avfall lagras endast 1000 år,
ny teknik och nya material
I ) Studier i Kina gav jobb på Sandvik i Gimo
J) Modiga politiker krävs för fossilfri kommun, nya arbetssätt
K) Visning av Ångström och Tandemlab
12.50 – 14.00 Lunch
14.00 – 14.30 Varför gör dom som dom gör och inte som
vi säger? Åke Pålshammar
14.30 – 14.40 Avslutande ord om framtidens lärardagar,
alla deltagare och ordförande för dagen

Extra information