Hösten 2010

Några av föreläsarna

Sven Kullander, Harry Frank, Stefan Fölster och Lennart Bengtsson

Sven Kullander, Harry Frank, Stefan Fölster, Lennart Bengtsson

 

Extra information