GF&K driver även Kultursnickarna som erbjuder kultur- och naturaktiviteter utifrån ett ekologiskt perspektiv i samband med konferens, organisations- och kundmöten, eller personalvård.

Extra information