Hållbart samhälle

GF&K stärker kunskapen om hur vi utvecklar och bygger det hållbara samhället. Myndigheter, företag och organisationer är alla delaktiga i byggandet av det hållbara samhället.

Begreppet hållbar utveckling

Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987, är hållbar utveckling "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra. Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete.

GF&K använder sig av de tre grundläggande principerna för hållbar utveckling, ekologi, ekonomi och socilat hållbart inom samtliga projekt och uppdrag. Nedan finner du GFOKs bidrag till det hållbara samhället.

Inom konceptet Spektrum Ångström lärardagar där vi anser att lärarna har en nyckelroll för kommande generationers kunskapsöverföring.

Inom konceptet EKOmöten skapar vi mötesplatser där var och en har möjlighet att dela kunskap inom området.

Inom konceptet EKOmegafonen inspirerar kan du ta del av kunskap från forskarvärlden och de praktiska utövarna för att själv få den energi du behöver

Inom konceptet Hållbara mikroregioner bygger vi upp hållbara strukturer och stärker den sociala hållbarheten.

Välkommen att delta och anlita oss

Extra information