LEVERANS AV LOKAL MAT – HUR BLIR DET MÖJLIGT?
Vi bjuder in dig som är primärproducent, leverantör, grossist, restaurangägare, säljare, kostchef, upphandlare samt andra som har intresse av att få ekologisk mat från närområdet.
Även intresseorganisationer och forskare välkomnas.
NÄR: TREDJE ONSDAGEN I VARJE MÅNAD - 17 SEP, 15 OKT, 19 NOV, 17 DEC

Läs mer

Extra information