HÄLSA OCH MAT – HUR SER KOPPLINGEN UT?
Vi bjuder in dig som har intresse av kopplingen mellan mat och hälsa på det professionella
planet. Du som i ditt yrkesliv behöver ge råd om mat kan här prata om det människor till
vardags undrar över.
NÄR: ANDRA ONSDAGEN I VARJE MÅNAD - 10 SEP, 8 OKT, 12 NOV, 10 DEC

Läs mer

Extra information