LEVERANS AV LOKAL MAT – HUR BLIR DET MÖJLIGT?
Vi bjuder in dig som är primärproducent, leverantör, grossist, restaurangägare, säljare, kostchef, upphandlare samt andra som har intresse av att få ekologisk mat från närområdet.
Även intresseorganisationer och forskare välkomnas.
NÄR: TREDJE ONSDAGEN I VARJE MÅNAD - 17 SEP, 15 OKT, 19 NOV, 17 DEC

Läs mer

MAT FÖR GOD HÄLSA – VAD ÄTER MAN FÖR ATT UPPNÅ GOD HÄLSA?
Under dessa kvällar kommer vi ha en inspiratör som inledningstalar. Vi bjuder in dig som
vill ta del av varför andra har valt attt äta ekologisk och närproducerad mat som sedan
efterföljs av öppna samtal. Ämnen som kommer att beröras är: Varför stenålderskost?
Varför ska man välja ekologiska alternativ? Varför närproducerat? Varför Slowfood?
Vad händer med näringen i maten?
NÄR: FÖRSTA ONSDAGEN I VARJE MÅNAD - 3 SEP, 1 OKT, 5 NOV, 3 DEC

Läs mer

HÄLSA OCH MAT – HUR SER KOPPLINGEN UT?
Vi bjuder in dig som har intresse av kopplingen mellan mat och hälsa på det professionella
planet. Du som i ditt yrkesliv behöver ge råd om mat kan här prata om det människor till
vardags undrar över.
NÄR: ANDRA ONSDAGEN I VARJE MÅNAD - 10 SEP, 8 OKT, 12 NOV, 10 DEC

Läs mer

Extra information