Problem och konflikter finns överallt hela tiden. Det är mänskligt med missförstånd. Ibland blir problem och konflikter svåra att leva med och det "kryper innanför skinnet". Då behövs en lösning. Vi har olika förslag på hur detta ska gå till. Välkommen till GF&K!
Det ska vara enkelt och vi ordnar det.

Flera arbetsplatser drabbas av negativa mänskliga möten så som trakasserier, mobbning, utfrysning, tystnad och en rad andra sätt där människor är otrevliga med varandra.

Vi bygger förändring!

Haveri på arbetsplatser är inte ovanligt. Har vi otur drabbar det tredje part (kund, patient) eller så drabbar det produktionen. Lönsamheten försämras av denna utvecklingen.

Vi genomför positiv teambildning!

Kontakta GF&K, 018 32 08 76, 070 795 23 93

Extra information