Kemikalier i vår mat -
1 av 3 grönsaker och spannmål i handeln i Europa innehåller pesticidrester (rester av bekämpningsmedel). 1,5 av 100 spannmålsprodukter  och 4 av 100 grönsaker innehåller mer än maximala restsubstansnivån (MRL) som är tillåten i EU.

1 av 8 köttprodukter innehåller pesticidrester.

2 av 3 frukt/nöt innehåller pesticidrester. 3 av 100 överskrider MRL
Källa: The 2010 European Union Report on Pesticide Residues in Food, EFSA Journal 2013;11(3):3130, Appendix III

Extra information