Här ligger några av GF&Ks projekt samlade se en del av programmen i pdf GF&K projekt

Spektrum Ångström lärardagar, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet - se mer högst upp på sidan  eller i högra menyn Spektrum Ångström lärardagar eller klicka på program och föreläsare här till höger

Klimatsmarta lantbrukare driver kretsloppsgårdar! Skapar utveckling för nya affärer, utveckling av samarbeten i lokalsamhället vilket skapar nya arbeten! Se mer på www.globalorganic.se

GF&K CSR - Social Responsibility
Trasdockans dag för organisationer och företag - GF&K använder en del av sin företagstid för att arbeta förebyggande i frågor som berör. Sedan 2005 arrangerar GF&K seminarier om sexuella övergrepp mot barn - både flickor och pojkar drabbas. Engagera gfok och du bidrar till detta arbete. Du kan också bidra direkt till hopp.org så hjälper du utsatta och deras nätverk men även den som utsätter och deras nätverk. Tack för att du hjälper till!

Drogernas roll vid sexuella övergrepp 1 oktober 2013 Universitetshuset, Uppsala

Ölands stengalleri - om geologin på vårt jordklot

Drivkraftiga företagare - ta ditt företag ett steg till i utvecklingen

Hälsofrämjande arbetsplatser - om hjärnan och hjärtat i samverkan

Extra information