Uppsala universitet

ISV – Institutionen för strålningsvetenskap som sedermera blir Institutionen för Fysik och Astronomi år 2008, Ångströmlaboratoriet

 • Från kvark till levande cell –94
 • Energi nu och i framtiden -94
 • Den gränslösa fysiken -95
 • Människa i förändrad natur -95
 • Elementarpartikelfysikens kosmos -96
 • Miljöfysik -96
 • Miljövetenskap –97
 • Kärnenergi –98
 • Att se det osynliga –98
 • Strålning -99
 • PANIC´99 (Particles And Nuclei International Conference) -99

Ångströmlaboratoriet står klart och seminarierna hålls där

 • Fysiken i det nya millenniet -00
 • Den nya naturläran -01
 • Energi och Miljö -01
 • Modern Medicinsk fysik -02
 • Atmosfären, Rymden och Jordens klimat -02
 • Framtidens energi- och tekniksystem -03
 • Den levande matematiken -03
 • Det livsviktiga vattnet -04
 • Nanoteknik -04
 • Hållbar energi -05
 • 100 år med Albert Einstein -05
 • Bioenergins möjligheter i Sverige – vad vet vi om dess hållbarhet och tillgänglighet -06
 • Växthuseffekten – vad är naturliga och onaturliga förändringar? Ett seminarium om vad vi egentligen vet om klimatförändringarna och dess konsekvenser – 06
 • Energi- och matproduktion för hållbart klimat -08
 • Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp -10
 • Hållbart samhälle - hur skapar vi tillväxt med nya arbetstillfällen på en begränsad planet -12
 • Jordklotets resurser.Hur skapar vi människor förutsättningar för det hållbara samhället? Om utveckling av arbetssätt, teknik, material och återvinning av resurser - 13

Institutionen för barn och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet

 • Depressioner hos barn och ungdomar –96
 • Bråkiga barn och ungdomar -99
 • Psykiska funktionshinder hos barn och ungdomar -02


Institutionen för näringslära, Uppsala universitet

 • Mat och människor i fattiga länder -96
 • Ungdomar - mat - idrott –96
 • Varför blir vi fetare? -98


Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

 • NOPSA kongressen –99


ICH – International Child Health care, Uppsala universitet

 • Amning inför 2000-talet -94


BMC – Biomedecinskt centrum, Uppsala universitet

 • The BMC Summer program-92
 • The BMC Summer program-93
 • The BMC Summer program-94
 • The BMC Summer program-95
 • The BMC Summer program-96
 • The BMC Summer program-97
 • The BMC Summer program-98
 • The BMC Summer program-99
 • The BMC Summer program-00


Akademiska sjukhuset, Uppsala

Medicinkliniken

 • Kurs för fotterapeuter om Diabetes -92
 • Diabetesfötter -92
 • Diabetesfötter -93
 • Kurs för fotterapeuter om diabetes -94
 • Diabetes efterutbildningskurs för husläkare -94
 • Diabeteskurs för undersköterskerskor och sjukvårdsbitr -94
 • Diabetesvård en kurs för sjuksköterskor -94
 • Diabetes efterutbildningskurs för husläkare -95
 • Diabetesvård för sjuksköterskor -95
 • Diabetes och sårvård -95
 • Diabetesvård för sjuksköterskor -96


Hudkliniken,

 • Bensår -95
 • Bensår -96
 • Bensår -97
 • Bensår -99
 • Bensår -00


Kommuner

 • Uppsala Muslimsk identitet och europeisk vardag -95
 • Sigtuna SKOLA 2000 -95
 • Ljusdal SKOLA 2000 -96


Uppsala Domkyrka

 • Mp3 spelare som guidad tur, produktion och logistik  -98


Samarbete med andra Företag

 • Storgården Frågor om mat och hälsa -95
 • etcentra Nätverksbyggare -96
 • Praktiska verktyg -98
 • Sårbarhetsseminarium -02
 • Miljöseminarium -02
 • Sprängseminarium -02

Andra seminarier och workshop arrangerade av GF&K i samarbete

 • Amning nya fysiologiska kunskaper -00
 • Support Around Birth -01, Kerstin Uvnäs Moberg, professor i fysiologi
 • Skratt – en del av livet -04 och pågår
 • Den uthålliga skolan  -99
 • Praktiska verktyg och dynamik i arbetslaget -99
 • Expansion, en workshop som öppnar för kreativitet och effektivitet -98, -99
 • När livet gör oss illa – 00
 • Miljöproblematik med helhetssyn och konsekvensbeskrivning – pågår
 • Bekämpningsmedel i vatten och vattentäkt -98, Länsstyrelsen, Jordbruksverket
 • Genmodifierad  mat – hot eller möjlighet -97 i samverkan med COOP, ICA, Gentekniknämnden och andra i samverkan
 • Tillsammans med Rädda Barnen i Uppsala län: Trasdockan – en dag om sexuella övergrepp mot barn och ungdomar. Öppet seminarium -05, -06, -09, -10, -11
 • Barn som brottsoffer, en seminarieserie finansierad av Brottsofferfonden. Annika Lundegårdh var projektledare. Serien genomfördes under hösten 2010 med följande föredrag: ”I huvudet på en förövare – förövare har också varit barn”,  ”Och han slog mamma! –om barn som bevittnar våld” samt ”Barn som upplever våld:att synliggöra, bemöta och erbjuda stöd och hjälp”
 • Trasdockans dag 2009, 2010, 2011, 2012 och nu pågående 2013

Länsstyrelsen i Uppsala län

 • Drivkraftiga företagare på landsbygden våren 2010
 • Påskslingan 2010 och 2011 ett projekt för attt stärka landsbygden i Uppland
 • Drivkraftiga företagare på landsbygden hösten 2010
 • Sociala medier – verktyg för landsbygdens företagare hösten 2010
 • Nätverksträffar för Drivkraftiga företagare 2011
 • Drivkraftiga företagare hösten 2011.

Nordiskt nätverk för ekologisk livsmedelskvalitet -03

En workshop om organiska gödselmedel för jordbruk och trädgård -03

Gentekniknämnden

 • Regler för kontroll av genteknisk verksamhet i Sverige -97


Sveriges Lantbruksuniversitet - SLU

SLU Info/Fortbildning

 • Kvalitet från gröda till föda – livsviktigt för vår hälsa.-93

SLU, Institutionen för växtodlingslära

 • Bättre vall - billigare foder -94
 • Lantbrukssytem - produkternas kvalitet och konsumenternas hälsa.-95
 • Bättre vall - billigare foder -95
 • Påverkas vår hälsa av lantbrukets produktionsmetoder?.-96

SLU Kontakt

 • Rättvist miljöutrymme -97

SLU Fortbildning

 • Mjölkens framtid i Sverige –97

SLU, Centrum för uthålligt lantbruk

 • Konferens Ekologiskt Lantbruk –97
 • NJF workshop om ekologisk livsmedelskvalitet -98
 • Konferens Ekologiskt Lantbruk –99
 • Workshop om ekologisk livsmedelkvalitet -99
 • Konferens Ekologiskt Lantbruk -01
 • Workshop om Ekologisk Livsmedelsproduktion -01


SKUC, Svenska Kyrkans Utbildnings Centrum

 • Hatet fastnar inte -95
 • Ideologi och ideologilöshet -96
 • Ny Andlighet -97
 • Arbetet och det goda livet -97
 • Jordbruk, ekologi och etik -97


Uppsala stift

 • Rasism och migration -94
 • Körledarutbildning -95
 • Hatet fastnar inte -95
 • Körledarutbildning -96
 • Körledarutbildning -97
 • Körledarutbildning -00
 • Dirigent sommarkurs -00


Folkuniversitetet

 • Sårvårdskonferens -90
 • Sårvård -94
 • Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar –91
 • Sexuella övergrepp mot barn och ungdomar -92


Kurssekretariatet, Uppsala universitet

 • Datorer inom vården -91
 • Språkets makt -91
 • Diabetes f undersköterskor & sjukvårdsbitr -91
 • Hudsjukdomar och allergier -91/
 • Ergonomi i vardagen -91
 • Hjärt- och kärlsjukdomar -92/
 • Läkemedelsbehandling -92
 • Ämnesfortbildning för lärare -92
 • Hudsjukdomar -92
 • Diabetes för underskötersköterskor & sjukvårdsbiträden -92


Livsmedelsverket

 • Skolmat för svenska och invandrade barn -93
 • Fett och fettsyror -93
 • Maten och vikten -93
 • Kost och hälsa hos flyktingbarn -93
 • Spädbarnsuppfödning i olika kulturer -93
 • Miljögifter i livsmedel -93
 • Mat och hälsa för ett friskare åldrande -93
 • Ätproblem vid sjukdomar hos äldre -93
 • Mat och tro -93
 • Näringslära i teori och praktik -94
 • Skolrestauranger i förändring -94
 • Kost och hälsa hos flyktingbarn och -ungdomar -94

Extra information