Genuin Fortbildning & Konferensservice (GF&K) är ett konsult- och kunskapsföretag bildat 1991 med stor erfarenhet av fortbildning, marknadsföring och konferensverksamhet. Vi hjälper dej att förverkliga dina idéer om fortbildning och att marknadsföra din verksamhet.

Bland våra kunder finns kliniker på sjukhus, universitetsinstitutioner samt andra offentliga och privata företag. Grundkonceptet är att på ett ekonomiskt och lättillgängligt sätt utveckla kommunikationen mellan specialisterna, de praktiska utövarna och allmänheten.

Vår affärsidé är att kunden står för kompetensen vad gäller seminariets innehåll och uppläggning. GF&K står för kompetensen vad gäller marknadsundersökning, projektuppläggning, budgetering, marknadsföring, konferensservice och praktiska arrangemang runt mötet.

Annika Lundegårdh berättar om företaget i intervjun från 2006.

 Vi gör en stor del av programutvecklingen i samarbete med kunden. I många fall står GF&K för den grundläggande idén och ser till att idén blir verklighet. Den hjälp kunden får av oss, samt det faktum att överskottet som blir av fortbildningen går direkt tillbaka till kunden, gör att de får mer tid och mer resurser att lägga på personal, utrustning, forskning, kompetensutveckling, eller satsa visare på fortbildning.

Lärardagar 13-14 aprilGF&K bygger projekt som förbättrar!

Sven Kullander, Harry Frank, Stefan Fölster och Lennart

Sven Kullander, Harry Frank, Stefan Fölster och Lennart Bengtsson vid Spektrum Ångström lärardagar hösten 2010.

 

Carla Puglia och Stefan Föster Carla Puglia och Stefan Fölster

Extra information